Vis fjern-undervisning.no som: Mobil

Om Nettstudier og Fjernundervisning

Fjernstudier, nettbasert utdanning på høgskole og universitetsnivåNettstudier og Fjernundervisning

Hva er nettstudier og fjernundervisning? Og hva er forskjellen på nettstudier og fjernundervisning?

På grunn av utviklingen av internett har det blitt stadig mer populært å utdanne seg ved hjelp av nettstudier og fjernundervisning. Generelt så har teknikken revolusjonert fjernundervisningsformen. Hva vil dette si, og hvordan påvirker det dine studier?

Fjernundervisning

Før internett var det fjernundervisning eller fjernstudier du ønsker å ta dersom du ville studere uten å flytte nærmere et studiested som høgskole eller universitet. Før i tiden gikk fjernundervisning av den grunn gjennom posten.

Fjernundervisning er og har vært svært hensiktmessig for de som bor langt utenfor byene, eller for de som ønsker studier ved siden av annet arbeid som tar mye av deres dagtid.

Nettundervisning

Med utviklingen av internett har det blitt mulig å utvikle fjernundervisning til å gå over nett framfor gjennom posten. Ofte kombineres post, mail og andre nettfunksjoner som forum, digital overføring av forelesninger og digitale grupperom (for eksempel fronter eller it's learning).

Betegnelsene nettstudium og fjernundervisning blir i dag brukt noe om hverandre. Denne nettsiden heter Fjern-undervisning.no fordi det uttrykket omfatter også nettstudier.

I dag kan man utdanne seg til nesten hva som helst ved hjelp av nettstudier; hva sies om å ta teorien til lappen på nettet, hele videregående eller hvorfor ikke nettstudier gjennom høgskoler?

Hvorfor Nettstudier og Fjernundervisning?

Det er flere grunner til å velge fjernundervisning eller nettstudier:

  • Skolen er åpen når det passer deg. Det vil si at du kan studere etter arbeidstid osv.
  • Du bestemmer selv hvor du skal studere; det kan være hjemme i leiligheten, på hytta, kveldstid på kontoret osv.
  • Det eneste som kreves er som oftest en data og tilgang til Internett.

Det finnes ulike hjelpemidler for fjernundervisningsstudenten; som for eksempel studiesentre rundt omkring i landet, videokonferanser og nettbibliotek. Det finnes til og med digitale læreplattformer som ligner den klassiske svarte tavlen!

Å ta en utdanning ved hjelp av fjernundervisning og nettet kan beskrives som ”frihet under ansvar” hvor det er viktig å ha en god del selvdisiplin. For de som har denne selvdisiplinen kan fjernundervisning viser seg å gi veldig god erfaring.

Søk fjernundervisning som passer deg!

Fagområde
Utdanningstype
Sted
Søk