Vis fjern-undervisning.no som: Mobil

Regn ut dine skolepoeng og konkurransepoeng

Regn ut skolepoengene og konkurransepoengene dine

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal regne ut sin gjennomsnittskarakter. Er du ikke helt sikker på hva et realfagspoeng er eller om folkehøgskoleen du gikk på gir rett til tilleggspoeng? Her finner du svarene på alt dette og du kan endelig regne ut dine skolepoeng og konkurransepoeng. Vil du også vite årets poenggrense/opptakskrav på studier i Norge? Det får du så klart også! 

 


Regn ut dine SKOLEPOENG
    Karakterpoeng  
 + Realfagspoeng
_________________________
 = Skolepoeng


Regn ut dine KONKURRANSEPOENG

Skolepoeng
       + Alderspoeng  
       + Tilleggspoeng 
_________________________
= Konkurransepoeng

  


Din gjennomsnittskarakter regnes ut på grunnlag av alle dine karakterer på vitnemålet. For å få frem gjennomsnittet må du legge sammen alle karakterene og dele på antall karakterer. Dette tallet ganges så opp med ti, og dermed har du karakterpoengene dine!

Du kan få inntil 4 realfagspoeng for matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, informasjonsteknologi og teknologi og forskningslære. Her finner du en komplett liste over realfagspoengene.
Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng per år i fire år, altså maks 8 poeng. For at dette skal gjelde må du ha enten treårig videregående utdanning, fagbrev/svennebrev, forkurs i ingeniør- og maritim høgskoleutdanning, eller bakgrunn fra teknisk fagskole.

Du kan få 2 poeng for enten:
• Fullført 60 studiepoeng (20 vekttal) ved universitet eller høgskole, eller
• ett år på folkehøgskole med godkjent dokumentasjon eller
• fullført militær eller sivil førstegangstjeneste

Selv om du har mer enn 60 studiepoeng eller har folkehøgskole og/eller militær-/sivilteneste i tillegg, er to poeng maksimalt av hva man kan oppnå som tilleggspoeng. Har du fullført et halvårig studium eller fått 30 studiepoeng (10 vekttall) får du 1 tilleggspoeng.

Andre tilleggspoeng
Det finnes også andre tilleggspoeng du kan få. Her gjelder:

2 kjønnspoeng til kvinnelige søkere til følgende studier:
• 2- og 3-årige ingeniørstudier (unntatt kjemi og optikk)
• Maritime høyskolestudie
• Landbruksstudier ved statlige høyskoler
• Informatikkstudiet ved Høgskolen i Østfold
• 5-årig informatikkstudier ved Universitetet i Oslo
• Siv.ing.-studiene ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) (unntatt industriell kjemi og bioteknologi, industriell design)

2 kjønnspoeng til mannlige søkere til følgende studier:
• Veterinær- og dyrepleierstudiene ved Norges Veterinærhøgskole

• Tilleggspoeng for visse opptaksprøver.

• Det kan gis praksispoeng for praksis til journalistutdanningene. Det blir gitt 2 poeng pr halvår i inntil 3 år, max 12 praksispoeng.

Poenggrenser på studier i Norge

Først regner du ut dine skolepoeng og konkuransepoeng, å kan du sjekke om du har nok poeng for å komme inn på din drømmeutdanning. Klikk på linken under får du opp en oversikt over ulike studiers poenggrense/opptakskrav for studieopptaket høsten 2009. Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.